Keskusta lähiäänestysalueiden puolella

Share |

Maanantai 8.6.2020 klo 22:31


Keravan kaupunginvaltuusto 8.6.2020

Keravan kaupunginvaltuusto käsitteli äänestysaluejaon muuttamista. Nykyisin kaupungissamme on 13 äänestysaluetta. Keskusvaalilautakunta esitti alueiden määrän supistamista kuuteen. Kaupunginhallitus kuitenkin piti karsimista liiallisena ja ehdotti valtuustolle päätettäväksi yhdeksän äänestysalueen mallia.

Valtuuston kokouksessa Kokoomus teki vastaesityksen kuudesta alueesta, kun taas Keskusta esitti nykyisen kolmentoista alueen säilyttämistä. Ensimmäisellä äänestyskierroksella esityksemme selvisi jatkoon, mutta toisella kierroksella tulokseksi tuli yhdeksän alueen malli.

Julkaisemme perustelumme, miksi kannatimme tiheämpää lähiäänestysalueiden mallia.

Keskustan valtuustoryhmän vastaesitys:

Keskusta kannattaa äänestysaluejaon säilyttämistä Keravalla nykyisellään, kolmenatoista äänestysalueena. Vastustamme siis lähiäänestyspaikkojen vähentämistä varsinaisina vaalipäivinä.

Kansanvallan toteutumisen kannalta on tärkeää, että kansalaisista mahdollisimman monet käyttävät äänioikeuttaan, olipa kyseessä kunnalliset, valtiolliset tai eurooppalaiset vaalit. Demokraattisessa yhteiskunnassamme tätä täytyy kaikin tavoin tukea. Tästä aiheutuva hinta on myös oltava valmis maksamaan.

Yhä useammat äänestävät ennakkoon. On kuitenkin äänestäjiä, jotka miettivät kantaansa loppuun saakka. On heitä, jotka kokevat äänestyspäivän arvokkaaksi ja vaalivat sen traditioita. Heitäkin on, joille on helpointa ja esteettömintä mennä tuttuun lähiäänestyspaikkaan.

Äänestäjällä on eittämätön oikeus käyttää äänensä myös varsinaisena vaalipäivänä, meidän kaupunginvaltuutettujen siihen syitä kyselemättä tai perusteluja vaatimatta. Meidän tehtävämme on päättää äänestysaluejaosta niin, että vaalitoimitusten järjestelyt omalta osaltaan vahvistavat kansanvallan toteutumista ja äänestyksiin osallistumista mahdollisimman runsaslukuisin joukoin.

Siksi puolustamme lähiäänestysalueiden säilyttämistä!

Mikäli äänestyspaikkoja yhdistettäisiin esityksen mukaisesti, suurimmilla paikoilla olisi nelisen tuhatta, jopa lähes 5.000 äänioikeutettua. Jokainen vaalitoimitsijana ollut tietää, että ääntenlaskun on tapahduttava ripeästi ja se vaatii suurta tarkkuutta. Luotettavat tulokset saadaan nopeammin, kun äänestyspaikat pidetään pienempinä.

Esityksen perusteluissa mainitaan kustannussäästöt. Todetaan kuitenkin, että ennakkoäänestyspaikkoja voidaan tarvittaessa lisätä. Esitys ei sisällä vertailulaskelmaa siitä, riittäisikö yhden varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen supistaminen kattamaan kustannukset, jotka aiheutuvat useita päiviä kestävän ennakkoäänestyksen toimipaikoista.

Esityksen perusteluissa viitataan vaikeuksiin löytää riittävästi esteettömiä henkilöitä vaalitoimitsijoiksi. Vaalilautakuntien jäsenten paikat jaetaan Keravalla poliittisten puolueiden voimasuhteiden mukaisin perustein, ja puolueet nimeävät ehdokkaat lautakuntiin. Joillakin puolueilla on kuulemamme mukaan ollut vaikeuksia löytää riittävästi vaalitoimitsijoita hallitsemilleen paikoille.

Mikäli esteettömien vaalitoimitsijoiden saaminen puolueiden kautta todellakin tuottaa vaikeuksia, ongelmalle voidaan etsiä muita ratkaisuja kuin äänestysalueiden yhdistäminen ja vaalipaikkojen vähentäminen. Joillakin paikkakunnilla on tietääksemme jo nyt käytäntöjä, joissa esimerkiksi opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta hakea vaalitoimitsijan tehtäviin. Tämä on mielestämme erinomainen mahdollisuus tarjota nuorille kokemus yhteiskunnallisesta työtehtävästä, josta myös maksetaan ihan mukavan suuruinen korvaus.

Näillä perustein esitämme, että kaupunginvaltuusto päättää säilyttää äänestysaluejaon nykyisellään, 13 äänestysalueen mallin mukaisesti.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini