Tuomo Suihkonen: Valtuustopuheenvuoro Kaskelan metsiä koskeneiden aloitteiden käsittelyssä

Share |

Tiistai 30.8.2022 klo 21.12


Puheenvuoro Keravan kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.8.2022 

Arvoisat valtuuston puheenjohtaja, hallitus, valtuutetut ja keravalaiset

Kannatan tätä Kaarivirran palautusesitystä, koska Skogsterin ja Jänisvuoren luontoalueet ja niiden suojelu on nyt vaakalaudalla. Pinta-alaltaan pieni Kerava kaavoittaa alueitaan rakentamista varten. Talouden kasvu on toki tärkeää, mutta, onko kiivas rakentamisen tahti välttämätön, jos uhkaamme samalla tuhota ainoat Keravalla vielä jäljellä olevat luontoalueet?

Tarvitsemme toki uusia veronmaksajia, mutta millä hinnalla? Ja, kuinka Keravan vetovoiman käy, jos ainoat jäljellä olevat luontoalueet kaadetaan rakentamisen tieltä. Lähiluonto toimii houkuttelevana tekijänä tänne muuttaville, mikäli jätämme sitä vielä jälkipolvillemme ja samalla monimuotoinen lähiluonto toimii pitovoimana nykyisille täällä jo asuville.

Arvostammeko myös nykyisiä keravalaisia asukkaita, veronmaksajia ja heidän hyvinvointiaan? Annammeko arvoa sille, että moni nykyinen keravalainen kokee lähiluonnon tärkeäksi osaksi omaa kokonaisvaltaista hyvinvointiaan? Luonnossa liikkuminen luo meille hyvinvointia. Se on tieteellisestikin todistettu. Sienestys, marjastus tai vaikkapa vain luonnon, kasvien ja eläinten ihailu, se kaikki on meille tärkeää. Itse pidän luontoa ja sen suojelua arvokkaana ja olen useista keravalaisten kannanotoista ymmärtänyt, että olemme yhteisellä asialla. Kuunnellaan kuntalaisia ja annetaan heidän pitää edes osa arvokasta luontoa ja maisemaa lenkkipolkuineen.

Arvoisat kuulijat, 

Lotta Hagfors kirjoitti keravalaisten tuntoja mukaellen osuvasti meille valtuutetuille näin:

”Viimeiset metsät ovat keravalaisille äärimmäisen tärkeitä ja hyvinvointia lisääviä: yhä kuumenevina kesinä viilennystä antavia, mielenterveyttä ja muutenkin terveyttä edistäviä ja etenkin myös tärkeitä itsessään niissä olevan monimuotoisen elämän vuoksi.”  Kerava voisi näyttää esimerkkiä, kuinka kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia ajatellaan ja kuinka meneillään olevaa luontokatoa ajan hermoilla upeasti torjutaan. Hän vetoaa meihin valtuutettuihin, että viisaudessamne annamme lapsillemme mahdollisuuden kokea tulevaisuudessa luonnonvaraista metsää Keravalla, emmekä tuhoaisi korvaamattoman arvokasta, ahtaalle ajettua luontoa lyhytnäköisellä ansaitsemisen tavoittelemisella ja loppumattomalla lisärakentamiselle. Lotan toivomusta kannattavat useat keravalaiset ja itse yhdyn hänen ja näiden keravalaisten näkemyksiin ja kokemuksiin lähiluontoa päivittäin käyttävänä ja siitä elinvoimaa ja virkistystä ammentavana kaupunkilaisena. Itsekin haluan päästä heti omasta pihastani koirieni kanssa metsään lenkille ja virkistäytymään. Onneksi Pihkaniityn lähialueilla ja Tuomelan metsissä se on vielä mahdollista.

Kannatan oman sekä valtuustoryhmäni Keskustan kannan mukaisesti Kaskelan yleissuunnitelmaan kuuluvien Jänisvuoren ja Skogsterin arvokkaiden luontokohteiden ja metsien suojelemista ja tämän asian palauttamista takaisin valmisteluun.

Tuomo Suihkonen
kaupunginvaltuutettu
Keskustan valtuustoryhmä


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini