Valtuustoaloite oppilaskuntien ja päättäjien vuorovaikutuksen lisäämiseksi

Share |
12.12.2017

Keravan kaupunginvaltuuston nuorimmat valtuutetut, Keskustan Inna Kallioinen ja Kokoomuksen Ilari Salmi ja Karri Wickman jättivät 12.12.2017 yhteisen valtuustoaloitteen kaupungin kouluissa toimivien oppilaskuntien ja päättäjien vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Aloitteen allekirjoitti yhteensä 44 valtuutettua.

Aloite on kokonaisuudessaan seuraava:

”Keravan kaupunki on linjannut lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2020 strategiseksi tavoitteekseen lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen. Toimenpiteenä on esitetty, että lapsille ja nuorille mahdollistetaan vuoropuhelu päättäjien kanssa järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Tällä hetkellä virallisina vaikutuskanavina lapsille ja nuorille toimivat kouluissa oppilas- ja opiskelijakunnat, koululaisvaltuusto sekä alle 19-vuotiaille nuorisovaltuusto.

Lasten ja nuorten osallisuuden kannalta on kiinnitettävä huomiota siihen, etteivät vaikuttamismahdollisuudet ole vain näennäisiä, vaan niiden on oltava aitoja ja oikeita. Monet lasten ja nuorten arkeen konkreettisesti vaikuttavista asioista (esimerkiksi kouluruoka, koulujen pihat ja kalusteet) eivät ole lasten ja nuorten itsensä päätösvallassa. Varsinkaan nuorimmilla vaikuttajillamme ei välttämättä ole vaadittavaa osaamista lähestyä oma-aloitteisesti virkamiehiä tai päättäjiä tällaisissa asioissa.

Kaupungin päättäjien, virkamiesten ja oppilaskuntien välisen vuorovaikutuksen on oltava aktiivista, jotta nuorten mielipiteet voidaan ottaa huomioon päätöksiä ja hankintoja tehtäessä.

Lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi esitämme, että kaupunki:

1. järjestää oppilaskunnille, nuorisovaltuustolle, kuntapäättäjille ja johtaville virkamiehille säännöllisesti avoimen keskustelutilaisuuden (esim. keväisin ja syksyisin) ja

2. perehdyttää oppilaskuntia kaupungin päätöksentekoon ja neuvoo, miten päättäjiin ja virkamiehiin voi olla yhteydessä.

Ilari_Salmi_Inna_Kallioinen_Karri_Wickman_small.jpg

Keravan nuorimmat valtuutetut tekevät hyvää yhteistyötä. Kuvassa Kokoomuksen Ilari Salmi ja Karri Wickman, keskellä Keskustan Inna Kallioinen kaikille tutun opinahjon Keravan lukion aulassa.

14.02.2019Valtuustoaloite: koirapuisto Saviolle
30.01.2019Matti Vanhanen: mikään ei estä meitä ilmastoviisaudesta
27.01.2019Erätauko: Keskustelu ilmastonmuutoksesta
06.01.2019Kiertotalouskiihdyttämön aloite etenee
11.12.2018Keskustan budjettipuheenvuoro: menojen lisäyksiin suhtauduttava maltillisesti
07.12.2018Sara Mattsson kampanjapäälliköksi
05.11.2018Syyskokous teki valintoja
04.11.2018Keravalaisesta Inna Kallioisesta Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtaja
25.10.2018Kotimainen ruoka tuo ministerin Keravalle
10.10.2018Aloite paremman poliittisen vuorovaikutuksen edistämiseksi

Siirry arkistoon »