Valtuustoaloite oppilaskuntien ja päättäjien vuorovaikutuksen lisäämiseksi

Share |
12.12.2017

Keravan kaupunginvaltuuston nuorimmat valtuutetut, Keskustan Inna Kallioinen ja Kokoomuksen Ilari Salmi ja Karri Wickman jättivät 12.12.2017 yhteisen valtuustoaloitteen kaupungin kouluissa toimivien oppilaskuntien ja päättäjien vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Aloitteen allekirjoitti yhteensä 44 valtuutettua.

Aloite on kokonaisuudessaan seuraava:

”Keravan kaupunki on linjannut lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2020 strategiseksi tavoitteekseen lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen. Toimenpiteenä on esitetty, että lapsille ja nuorille mahdollistetaan vuoropuhelu päättäjien kanssa järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Tällä hetkellä virallisina vaikutuskanavina lapsille ja nuorille toimivat kouluissa oppilas- ja opiskelijakunnat, koululaisvaltuusto sekä alle 19-vuotiaille nuorisovaltuusto.

Lasten ja nuorten osallisuuden kannalta on kiinnitettävä huomiota siihen, etteivät vaikuttamismahdollisuudet ole vain näennäisiä, vaan niiden on oltava aitoja ja oikeita. Monet lasten ja nuorten arkeen konkreettisesti vaikuttavista asioista (esimerkiksi kouluruoka, koulujen pihat ja kalusteet) eivät ole lasten ja nuorten itsensä päätösvallassa. Varsinkaan nuorimmilla vaikuttajillamme ei välttämättä ole vaadittavaa osaamista lähestyä oma-aloitteisesti virkamiehiä tai päättäjiä tällaisissa asioissa.

Kaupungin päättäjien, virkamiesten ja oppilaskuntien välisen vuorovaikutuksen on oltava aktiivista, jotta nuorten mielipiteet voidaan ottaa huomioon päätöksiä ja hankintoja tehtäessä.

Lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi esitämme, että kaupunki:

1. järjestää oppilaskunnille, nuorisovaltuustolle, kuntapäättäjille ja johtaville virkamiehille säännöllisesti avoimen keskustelutilaisuuden (esim. keväisin ja syksyisin) ja

2. perehdyttää oppilaskuntia kaupungin päätöksentekoon ja neuvoo, miten päättäjiin ja virkamiehiin voi olla yhteydessä.

Ilari_Salmi_Inna_Kallioinen_Karri_Wickman_small.jpg

Keravan nuorimmat valtuutetut tekevät hyvää yhteistyötä. Kuvassa Kokoomuksen Ilari Salmi ja Karri Wickman, keskellä Keskustan Inna Kallioinen kaikille tutun opinahjon Keravan lukion aulassa.

16.06.2018Inna Kallioinen kävi harjoittelussa EU:n parlamentissa
10.06.2018Keskustan kaupunkipolitiikasta keravalaisittain
13.04.2018Kerava saamassa edustajan Keskustan puoluevaltuustoon
20.03.2018Keravan Keskusta otti kantaa Uudenmaan maakuntavaalin ohjelmaan
17.03.2018Vuosikokous pidettiin vireän toiminnan ilmapiirissä
13.03.2018Aloite: Kerava mukaan kiertotalouskiihdyttämöön
08.03.2018Mitä muutoksia maakuntauudistus tuo arkeemme?
22.02.2018Passiivimalli vai aktiivimalli?
17.01.2018Keravan Keskusta tukee Matti Vanhasta
21.12.2017Hanna Toiviainen nimitetty Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon

Siirry arkistoon »