Keravalla syntyi vaikean ajan budjettisopu

01.11.2020

Keravalla poliittiset valtuustoryhmät löysivät sovun vuoden 2021 talousarviosta. Keskusta osallistui neuvotteluihin aktiivisesti ja hyväksyi lopputuloksen. Maailmanlaajuinen koronakriisi kurittaa myös Keravan kuntataloutta. Tämän vuoksi budjetti on huomattavan alijäämäinen, eli kaupunki velkaantuu lisää.

Keskusta on tyytyväinen, että haastavasta tilanteesta huolimatta veronkorotukset onnistuttiin välttämään. Kaupunki panostaa pandemian jälkihoitoon ja keravalaisten palveluihin, mutta tulee kiinnittämään entistä tarkemmin huomiota palvelujensa vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen. Erityisesti nuorille suunnattavia palveluja ja ikäihmisten kotiapua tullaan kehittämään.

Kallioinen_Inna_uusimaa_kuva_01SMALL.jpg- Yksi Keskustan päätavoite neuvotteluissa oli estää kaavaillut veronkorotukset. Tässä onnistuttiin. On tärkeää, että Kerava säilyy verotukseltaan houkuttelevana asuinpaikkana vertailtuna naapurikuntiin, toteaa Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja, pääneuvottelijanamme toiminut Inna Kallioinen.

- Emme pidä syvää alijäämää hyvänä vaihtoehtona, mutta tässä tilanteessa velkaantuminen liittyy vahvasti koronapandemiaan, joka toivottavasti on väliaikainen kriisi. Tällaisessa poikkeustilanteessa ongelmia ei mielestämme pidä ratkaista veronkorotuksella, sillä korotukset todennäköisesti jäisivät pysyviksi olojen normalisoiduttua, jatkaa Kallioinen.

Palvelujen tehostaminen on välttämätöntä

Keskusta piti välttämättömänä, että kaupunki kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota palveluiden vaikuttavuuteen ja tehostamiseen.

- Budjetin lopputulos tarkoittaa, että ihmisten hyvinvointipalvelujen sekä investointien kustannukset valitettavasti jätetään tulevaisuuden veronmaksajille. Huoltosuhde heikkenee Suomessa. Tulevaisuudessa meidän on oltava erittäin tarkkoja julkisesti tuotettujen palvelujen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Yhteiskunnassa on välttämätöntä tehdä julkista taloutta vahvistavia ja työllisyyttä lisääviä toimenpiteitä, sanoo Kallioinen.

Valtuustoryhmät linjasivat, että 31.5.2021 mennessä laaditaan ehdotukset kaupungin eri toimintojen ja palveluiden tehostamiseksi sekä vaikuttavuuden parantamiseksi.

Kerava-lisä säilyy, terveyskeskusmaksut ennallaan

Keskustan tavoitteena oli kotihoidon kuntalisän eli Kerava-lisän säilyttäminen.

- Pidämme Kerava-lisää tärkeänä perheiden tukimuotona. Se lisää perheiden mahdollisuuksia erilaisiin, itselleen sopiviin valintoihin. Alhaisen syntyvyyden Suomessa on tarjottava perheille tukea ja luotava mahdollisuuksia. Kerava-lisä on myös vetovoimatekijä, jolla voimme houkutella kaupunkiimme uusia perheitä. Kotihoidossa olevat lapset eivät myöskään tarvitse varhaiskasvatuksen paikkoja, toteaa Inna Kallioinen.

Keskustan ryhmä olisi ollut valmis korottamaan maltillisesti terveydenhuollon asiakasmaksuja. Maksut päätettiin kuitenkin pitää nykyisellä tasolla. Keskusta olisi ollut valmis nostamaan maksuja muiden Keski-Uudenmaan kuntien tasolle.

- Näin olisimme saaneet lisää tuloja puoli miljoonaa euroa budjetin tasapainotukseen. Vähävaraisilla on mahdollisuus saada maksuista kokonaan vapautus ja lisäksi maksuissa on vuosittainen maksimikatto, perustelee Kallioinen.

Investointien osalta neuvotteluissa varattiin rahaa vanhusten palvelutalon rakentamiseen Marttilaan sekä monitoimi- ja jalkapallohallin ja skeittiparkin suunnittelun etenemiselle.

Lopullisesti budjetista päätetään kaupunginvaltuustossa.

Keravan kaupungin tiedote budjettineuvottelujen tuloksesta löytyy kaupungin kotisivulta.

18.11.2020Keskusta nimesi kuntavaaliehdokkaita Keravalla
14.11.2020Riikka Pakarinen osallistuu syyskokoukseemme etänä
09.11.2020Uudenmaan piirin syyskokouksen päätöksiä
01.11.2020Keravalla syntyi vaikean ajan budjettisopu
09.10.2020Tervetuloa Keskustan tupailtaan turvallisesti netin kautta!
06.09.2020Inna Kallioinen Keravalta Keskustan puoluevaltuustoon
06.09.2020Annika Saarikko Keskustan johtoon
31.08.2020Kerava on Keskustan puoluekokouksen paikkana Uudellamaalla
10.08.2020Keskustan puoluejohtoon pyrkiviä tentataan Tuusulassa
14.06.2020Keskusta uusii ilmettään ja katsoo tulevaan

Siirry arkistoon »