Tuomo Suihkosen: Korona-ajan tuomaa oppimisvajetta on paikattava

01.05.2021

Luokanopettaja, OAJ:lainen JUKOn pääluottamusmies Tuomo Suihkonen vaati vappupuheessaan resursseja korona-aikana kertyneen oppimisvajeen paikkaamiseen. Suihkonen puhui kuntavaaliehdokkaana ja Keravan Keskustan edustajana Keskustan uusmaalaisessa Vihreä Vappu -juhlassa, joka toteutettiin nettilähetyksenä.

”Korona-aikana korostui, mikä merkitys on yhteiskunnassamme koulun yhteisöllisyydellä, kouluruokailulla ja oppilashuollon merkityksellä”, totesi Suihkonen.

Korona-ajan jälkihoitoon hän edellytti varattavan riittävästi resursseja. ”OAJ on esittänyt opettajamitoitusta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Jokainen oppilas tarvitsee riittävästi tukea opiskelun ja kasvamisensa tueksi. Myös erityisopetusta tarvitaan kaikilla koulutuksen asteilla. Tärkeää on myös kartoittaa erityisryhmien tarve. Oppivelvollisuuden laajentaminen on asia, joka vaatii kunnissa toimenpiteitä ensi syksystä alkaen. Suunnitelmia ja valmistelua tämän yhteiskunnallisesti merkittävän uudistuksen eteen tehdään parasta aikaa kaikissa Uudenmaan ja koko Suomen kunnissa”, Suihkonen kuvasi tulevaisuuden tarpeita.

Oppilasryhmien pitäminen sopivan pieninä on Suihkosen mukaan oleellinen osa koronan jälkihoitoa, jotta jokainen lapsi ja nuori tulee riittävällä tavalla kohdatuiksi ja voidaan ennalta ehkäistä ongelmia riittävän ajoissa. Samoin harrastustoiminnan tukemisen hän näki sijoituksena tulevaisuuteen.

Suihkonen suuntasi huomionsa myös koulujen työntekijöiden hyvinvointiin. ”Hyvinvoivat, koulutetut ja osaavat työntekijät merkitsevät kaikki kunnalle tai kaupungille paljon. Heidän jaksamisensa on edellytys sille, miten ja millaisia palveluita me kaikki kuntalaiset saamme, millaista palvelua kohtaamme.”

Myös luontoarvoja Suihkonen korosti hyvinvoinnin tekijöinä. Jokaisella kuntalaisella tulee olla mahdollisuus edistää mielenterveyttään kävelyillä metsissä ja puistoissa.

Tulevalla valtuustokaudella Suihkonen näkee tärkeäksi kunnissa poliittisten puolueiden ja eri sektroreiden välisen yhteistyön, jota tarvitaan mm. sote-uudistuksen vuoksi.  

Tuomo Suihkosen vappupuhe on luettavissa kokonaisuudessaan kotisivullamme täällä.

01.05.2021Tuomo Suihkosen: Korona-ajan tuomaa oppimisvajetta on paikattava
28.04.2021Timo Laaninen kyseenalaistaa monitoimihallin sijoittamisen Keinukallioon
26.04.2021Valtuustoaloite: Keskuskoulun alue suunniteltava uudelta pohjalta
19.03.2021Keskusta on suurin nousija puoluebarometrissa
08.03.2021Keravan Keskustan ehdokastavoite ylittyi
25.02.2021Kuntavaalien ehdokasmäärän välitavoite on saavutettu
03.12.2020Timo Laaninen kuntavaalien ehdokkaaksi Keravalla
18.11.2020Keskusta nimesi kuntavaaliehdokkaita Keravalla
14.11.2020Riikka Pakarinen osallistuu syyskokoukseemme etänä
09.11.2020Uudenmaan piirin syyskokouksen päätöksiä

Siirry arkistoon »