Kun perheillä menee hyvin, yhteiskunnalla menee hyvin!

16.04.2023

Perheen merkitys ja perheiden tuen tarve oli aiheena Keravan Keskustan kampanjateltalla 1.4.2023.

Mitä perhe merkitsee sinulle, kysyimme kävijöiltä. Kysymys pysähdytti, ja saimme aika syvällisiäkin vastauksia:

”Perhe on elämän tarkoitus.”
”Perhe on yhteiskunnan tukipilari.”
”Jos on elämässä ongelmia, perhe on silloin turva.”
”Ilman perhettä olisin hunningolla.”
”Perheen perustalle rakentuu kaikki muu, perhe on etusijalla aina.”
”Perheen merkitys on olla kasvattaja, sitä vastuuta ei voi siirtää muille.”
”Kun perheillä menee hyvin, yhteiskunnalla menee hyvin.”
”Aiemmin ajattelin, että terveys on tärkein, mutta mitä vanhemmaksi tulen, sitä vakaammin ajattelen, että vieläkin tärkeämpi on perhe.”

Moni tiivisti vastauksensa yhteen sanaan: ”Tärkein.”

Miten perheitä pitäisi tukea?

Vastaajat olivat yksimielisiä, että yhteiskunnan on tuettava perheitä niiden erilaisissa elämäntilanteissa. Taloudellisen tuen ja palvelujen tarpeet tunnistettiin etenkin yksinhuoltajille, eroperheille ja vanhuksille. ”Kaikki eivät tarvitse samanlaista tukea. On tuettava perheitä niiden tarpeiden mukaan ja etenkin niitä, joilla menee huonommin.”

Työn merkitys korostui vakauden luojana. ”Perheiden tärkein tuki on se, että vanhemmilla on työtä. Jos tulee työttömyyttä, pitäisi saada paluu työelämään järjestymään nopeasti.” ”Jotta nuoret perheet uskaltaisivat hankkia lapsia, pitäisi olla vakaat näkymät tulevaisuudesta, työtä ja toimeentuloa.”

”Nytkin jo tuetaan perheitä, ja se on hyvä”, todettiin. Tuen muotoina tuli mieleen asioita, joita monesti pidetään itsestään selvyyksinä: lapsilisät, päivähoito, perhevapaat, koulutus, harrastukset, opintotuki, terveydenhoito.

Taloudellisten tukimuotojen rinnalla nähtiin tärkeäksi se, että perheet tarvitsevat apua jaksamiseen ja läheisten tukea. ”Nopea pääsy mielenterveyspalveluihin olisi tärkeä tuki tätä tarvitseville perheille, olipa avun tarve lapsilla tai vanhemmilla.” ”Perheille pitäisi tarjota toimintaa ja tapahtumia, joihin koko perhe voi osallistua.”

Kotihoidontuki mainittiin vastauksissa useasti. ”Kotihoitoa pitäisi tukea nykyistä paremmin, jotta se olisi halukkaille aito vaihtoehto.” ”Varhaiskasvatuksessa on työvoimapula. Pitäisi ruveta maksamaan perheille parempaa kotihoidontukea, jotta kotihoidosta tulisi todellinen vaihtoehto omien ja myös tarvittaessa naapureiden lasten hoitoon.”

Lähipalveluja ja pieniä yksiköitä arvostettiin. ”Lasten hoitopaikat ja koulut täytyy löytyä läheltä.” ”Koulujen pitäisi toimia pienempinä yksikköinä, jotta lasten ongelmat havaitaan nopeammin ja päästään puuttumaan niihin”. ”Kiusaamista ei saa sallia.” ”Opiskelumotivaatioon pitää saada tukea, jos opinnot eivät suju.” ”Teinitkin tarvitsevat varhaistukea.”

Maahanmuuttajaperheiden erityiset tarpeet tunnistettiin. ”Heille pitäisi olla tarjolla informaatiota yhteiskunnastamme ja heidän lapsiaan pitäisi ohjata harrastuksiin.”

Myös haasteita heitettiin: ”Opiskelevia vanhempia tulisi tukea taloudellisesti nykyistä paremmin.” ”Voitaisiinko Suomessa ottaa käyttöön lapsiluvun mukainen verovähennys.”

Kysymys: Mitä perhe merkitsee sinulle?
Word_Art_Perhe_Merkitys_small.png

Kysymys: Miten yhteiskunnan pitäisi tukea perheitä?

Word_Art_Perhe__Tukimuodot_small.png

11.11.2023Sami Ronkolaa ehdotetaan europarlamenttivaalien ehdokkaaksi
11.11.2023Turvallisuutemme uhkiin varaudutaan monin tavoin
07.11.2023Antti Kaikkonen Keravalla: Tarvitsemme kallion lujaa vakautta, puolustamme sote-lähipalveluja
06.11.2023Tuire Aikio jatkaa Keravan Keskustan johdossa
05.11.2023Keskusta pohtii Suomen uhkia
29.09.2023Kasvu johtaa kuntien velkaantumiseen
14.09.2023Keskustalaiset vaativat lastensuojelun työntekijöiden riittävyyden turvaamista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella
13.09.2023Mitä ominaisuuksia arvostat Tasavallan Presidentissä?
11.09.2023Keskusta aluevaltuustossa: Ruoka on osa sujuvaa arkea
08.09.2023Keravan Keskusta esittää Tuomo Suihkoselle jatkoa piirijohtajana

Siirry arkistoon »