Kun perheillä menee hyvin, yhteiskunnalla menee hyvin!

16.04.2023

Perheen merkitys ja perheiden tuen tarve oli aiheena Keravan Keskustan kampanjateltalla 1.4.2023.

Mitä perhe merkitsee sinulle, kysyimme kävijöiltä. Kysymys pysähdytti, ja saimme aika syvällisiäkin vastauksia:

”Perhe on elämän tarkoitus.”
”Perhe on yhteiskunnan tukipilari.”
”Jos on elämässä ongelmia, perhe on silloin turva.”
”Ilman perhettä olisin hunningolla.”
”Perheen perustalle rakentuu kaikki muu, perhe on etusijalla aina.”
”Perheen merkitys on olla kasvattaja, sitä vastuuta ei voi siirtää muille.”
”Kun perheillä menee hyvin, yhteiskunnalla menee hyvin.”
”Aiemmin ajattelin, että terveys on tärkein, mutta mitä vanhemmaksi tulen, sitä vakaammin ajattelen, että vieläkin tärkeämpi on perhe.”

Moni tiivisti vastauksensa yhteen sanaan: ”Tärkein.”

Miten perheitä pitäisi tukea?

Vastaajat olivat yksimielisiä, että yhteiskunnan on tuettava perheitä niiden erilaisissa elämäntilanteissa. Taloudellisen tuen ja palvelujen tarpeet tunnistettiin etenkin yksinhuoltajille, eroperheille ja vanhuksille. ”Kaikki eivät tarvitse samanlaista tukea. On tuettava perheitä niiden tarpeiden mukaan ja etenkin niitä, joilla menee huonommin.”

Työn merkitys korostui vakauden luojana. ”Perheiden tärkein tuki on se, että vanhemmilla on työtä. Jos tulee työttömyyttä, pitäisi saada paluu työelämään järjestymään nopeasti.” ”Jotta nuoret perheet uskaltaisivat hankkia lapsia, pitäisi olla vakaat näkymät tulevaisuudesta, työtä ja toimeentuloa.”

”Nytkin jo tuetaan perheitä, ja se on hyvä”, todettiin. Tuen muotoina tuli mieleen asioita, joita monesti pidetään itsestään selvyyksinä: lapsilisät, päivähoito, perhevapaat, koulutus, harrastukset, opintotuki, terveydenhoito.

Taloudellisten tukimuotojen rinnalla nähtiin tärkeäksi se, että perheet tarvitsevat apua jaksamiseen ja läheisten tukea. ”Nopea pääsy mielenterveyspalveluihin olisi tärkeä tuki tätä tarvitseville perheille, olipa avun tarve lapsilla tai vanhemmilla.” ”Perheille pitäisi tarjota toimintaa ja tapahtumia, joihin koko perhe voi osallistua.”

Kotihoidontuki mainittiin vastauksissa useasti. ”Kotihoitoa pitäisi tukea nykyistä paremmin, jotta se olisi halukkaille aito vaihtoehto.” ”Varhaiskasvatuksessa on työvoimapula. Pitäisi ruveta maksamaan perheille parempaa kotihoidontukea, jotta kotihoidosta tulisi todellinen vaihtoehto omien ja myös tarvittaessa naapureiden lasten hoitoon.”

Lähipalveluja ja pieniä yksiköitä arvostettiin. ”Lasten hoitopaikat ja koulut täytyy löytyä läheltä.” ”Koulujen pitäisi toimia pienempinä yksikköinä, jotta lasten ongelmat havaitaan nopeammin ja päästään puuttumaan niihin”. ”Kiusaamista ei saa sallia.” ”Opiskelumotivaatioon pitää saada tukea, jos opinnot eivät suju.” ”Teinitkin tarvitsevat varhaistukea.”

Maahanmuuttajaperheiden erityiset tarpeet tunnistettiin. ”Heille pitäisi olla tarjolla informaatiota yhteiskunnastamme ja heidän lapsiaan pitäisi ohjata harrastuksiin.”

Myös haasteita heitettiin: ”Opiskelevia vanhempia tulisi tukea taloudellisesti nykyistä paremmin.” ”Voitaisiinko Suomessa ottaa käyttöön lapsiluvun mukainen verovähennys.”

Kysymys: Mitä perhe merkitsee sinulle?
Word_Art_Perhe_Merkitys_small.png

Kysymys: Miten yhteiskunnan pitäisi tukea perheitä?

Word_Art_Perhe__Tukimuodot_small.png

01.05.2023Kaikkonen vappupuheessa: turvallisuus on tärkeintä
23.04.2023Vuosikokous kiitti keravalaisia äänestäjiä
16.04.2023Kun perheillä menee hyvin, yhteiskunnalla menee hyvin!
04.04.2023Keskustan äänimäärä Keravalla kasvoi
26.03.2023Kotimainen ruoka on keravalaisten kuluttajien mieleen
19.03.2023Mitä ratkaisuja hoitajapulaan?
11.03.2023Puhemies Matti Vanhanen muistutti Suomen ulkopoliittisten linjausten marssijärjestyksestä
09.03.2023Matti Vanhanen vierailee vaalijuhlassa Keravalla
05.03.2023Ryhmäkoot, perustaidot, kännykkärauha ja opettajien arvostus Pisa-tulosten avaimia
01.03.2023Keravalaisten hammashoidon palvelut eivät saa heikentyä

Siirry arkistoon »