Kerava on mahdollisuus

Keskustan paikallisen vaaliohjelman teema Kerava on mahdollisuus kutsuu avoimeen, ennakkoluulottomaan ja rakentavaan yhteistyöhön kotikaupunkimme kehittämiseksi. Lataa ohjelman tiivistelmä tästä.

Tutustu ehdokkaisiimme! Tule tilaisuuksiin keskustelemaan tavoitteistamme ja kertomaan omista näkemyksistäsi Keravan kehittämiseen.

Kerava on mahdollisuus. Tehdään siitä menestystarina. Yhdessä. Katso videolta, mitä kohokohtia ohjelmasta vaalitiimimme jäsenet nostavat esiin!

____________________________________________________________________

Kuntavaalit 2017

Keskustan tavoitteita Keravalla

Lataa tiivistelmä tästä!

Elinvoimainen ja itsenäinen Kerava

Kerava on vireä ja viihtyisä kaupunki. Täällä on elävää kaupunkikulttuuria ja toinen toisistaan välittävää yhteisöllisyyttä. Keravalla on paljon eri alojen osaajia ja menestyjiä, mukaansatempaavia tapahtumia ja reiluja ihmisiä. Keravan vahvuus on sen sijainti pääkaupungin kupeessa loistavien liikenneyhteyksien varrella. Kaupungin elinvoiman perustana ovat terveet, kasvuhaluiset yritykset, joille on riittävästi osaavaa työvoimaa. Elinvoimaista Keravaa tukevat vahvasti tulevaisuuteen suuntautuvat koulutusorganisaatiot.

Keravalaiseen energisyyteen kuuluu rohkeus kohdata muutoksia ja nähdä ne mahdollisuuksina. Energiset ihmiset vievät kaupunkiamme eteenpäin. Meillä ”sherwoodilaisilla” on vahva itsetunto, johon kuuluu myös reipas itseironia ja rento meininki.

Kaavoituksella on määrätietoisesti edistettävä työpaikkaomavaraisuutta. On vihdoinkin aika saada Keravan kaupunkikeskusta eläväksi ja yhdistämään vahvuutemme.

Hyvinvointia Keravalla

Sote-palvelujen siirtyessä maakunnallisiksi ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen on ennaltaehkäisevää ja monialaista osaamista, jossa myös yhdistyksillä ja harrastustoiminnalla on tehtävänsä. Hyvinvointiin kuuluu oman paikan löytäminen yhteiskunnassa kaikissa elämän vaiheissa.

Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen lähipalvelut on pidettävä Keravalla. Koulujen ja päiväkotien sisäilman laadun parantamiseen on panostettava. Matalan kynnyksen palvelut, kuten esim. Ohjaamo, ovat tärkeitä, jotta voidaan estää nuoria putoamasta raiteilta ja tuetaan heitä löytämään vastuullinen ote elämästä. Ikäihmiset ovat työuransa jälkeen mahtava voimavara lastensa perheissä, omaishoitajina ja yhteisöissään. Heidän jaksamistaan ja hyvinvointiaan on tuettava ja yksinäisyyttä lievitettävä.

Hyvän asumisen ja sujuvien yhteyksien Kerava

Kaavoituksella ja monipuolisella asuntotuotannolla luodaan mahdollisuus kulloisenkin elämäntilanteen mukaiseen asumisratkaisuun. Haluamme kohtuuhintaisia asuntoja perheille, nuorille ja yksineläville. Tuemme ikäihmisten hyvinvointia ja kotona asumisen mahdollistavia palveluja. Myös yhteisöllisen asumisen ratkaisumalleja tulee edistää. Asumiseen liittyvä verotus on pidettävä maltillisena. Haluamme turvallisia asuinympäristöjä ja myös Keravan kadut turvallisiksi.

Yhteydet maailmalle pidämme kunnossa – lentäen, junalla ja maanteitse. Seutukunnan julkisen liikenteen kunnossa pitäminen on meille tärkeää. Pyöräteiden kunto ja pyöräilyn sujuvuus, liikenneturvallisuus, kimppakyytien kehittäminen – nekin kuuluvat hyvään liikenteeseen. Asemanseudun paikoitus on järjestettävä yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

Lasten ja nuorten Kerava – Ikäihmisissä on voimaa

Keravan kaupungin tulee tukea päätöksillään perheitä eri elämänvaiheissa. Kaupungissamme on laadukkaat varhais- ja koulutuspalvelut ja hyvät opettajat. Kotihoidon Kerava-lisä on kädenojennus perheen tarpeista lähtevän lastenhoidon järjestämiseen. Luokkien ryhmäkokojen pienentäminen on Keravalla oikea linjaus, jota tulee jatkaa. Uudet opetussuunnitelmat avaavat koulut osallistumaan yhteiskuntaan. Haluamme Keravalle yrityskylän toimimaan yhteistyössä koulujen kanssa. Eri oppilaitokset tulee saada kiinteämmin mukaan kaupungin kehittämiseen. Koulurauhasta ja etsivästä nuorisotyöstä on yhteisin voimin pidettävä huolta. Lukiomme vetovoimaisuuteen on satsattava. Koulu- ja laitosruokailuissa tulee suosia kotimaisia ja lähellä tuotettuja raaka-aineita.

Edistämme ikäihmisten aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä. Puistoihin ja julkisiin tiloihin tarvitaan ikäihmisille suunnattavien harrasteiden paikkoja. Vanhus-, vammais- ja nuorisoneuvoston näkemyksiä on kuunneltava. Keravalaisilla tulee olla oikeus mielekkäisiin ja monipuolisiin harrastamisen mahdollisuuksiin kaikkina ikäkausinaan, ja jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

Monipuolisen kulttuurin Kerava

Kulttuurista saamme elinvoimaa, viihtyvyyttä ja itsemme toteuttamisen mahdollisuuksia. Kulttuuri kokoaa ihmisiä yhteen ja rakentaa me-henkeä. Vireä kulttuurielämä kylvää luovaa oivaltavuutta, jota tarvitsemme elämän eri aloilla. Erilaisten ihmisten ja yhteisöjen tuottamien kulttuurimuotojen tukeminen on satsaus tulevaan. Haluamme pitää kaupungin omat palvelut lähellä ihmisiä ja huolehtia ylpeyden aiheistamme kirjastosta, museosta, opistosta ja taideoppilaitoksista. Myös monikulttuurisuus on keravalaisuutta.

Liikkuva Kerava

Aktiivinen liikkuja lisää omaa ja yhteisön hyvinvointia. Keravan tulee tarjota monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kaiken ikäisille. Keinoina voi olla esim. koulujen tilojen antaminen maksutta lasten ja nuorten harrasteisiin. Ehdotamme tutkittavaksi kaikille maksuttoman tekojään toteuttamista. Uimahalli on saatava käyttöön ripeästi. Keinukalliota haluamme kehittää monipuolisena jokamiehen omaehtoisen liikunnan ja vapaa-ajan keskuksena. Pyörä- ja kävelytiet on pidettävä kunnossa. Matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla on houkuteltava kaikkia liikunnan pariin. Estettömyys ja saavutettavuus takaavat kaikkien mahdollisuuden liikkumiseen ja osallistumiseen.

Keravalaiset liikunnan harrastajat ja kilpaurheilijat – samoin kuin kulttuuritoimijat, yritykset ja messujen, konserttien ja seminaarien järjestäjät – tarvitsevat monitoimihallin. Kaupungin tulisi toimia hankkeen toteuttajille lainoituksen takaajana. Tässä olisi myös kuntayhteistyön paikka.

Yhdistysten Kerava

Kannustamme ja tuemme yhdistyksiä niiden omissa pyrkimyksissä. Yhdistykset ovat tunnustettuja kaupungin hyvinvoinnin edistäjiä. Asukasyhdistysten, eläkeläisyhdistysten sekä kulttuuria, liikuntaa, terveyttä ja sosiaalista huolenpitoa edistävien yhdistysten toiminta ja talkoohenki on koko kaupungillemme arvokasta. Kannustemme järjestöväkeä yhteistyöhön, johon Kaikkien Kerava -tapahtuma on jo antanut hyvän alun. Vähintä mitä kaupunki voi tehdä on yhteisölliseen toimintaan sopiva monikäyttöinen ja esteetön yhdistysten toimitila, jonne on helppo tulla kohtaamaan muita ja pitämään järjestöjen tilaisuuksia.

Energinen Kerava

Keravan Energia on oma yhtiömme, joka vahvistaa alueemme taloutta ja kilpailukykyä ja tuottaa asukkaille kohtuuhintaista energiaa. Yhtiö panostaa ymäristövastuullisuuteen ja monipuoliseen palveluvalikoimaan ja käyttää kotimaista uusiutuvaa biopolttoainetta. Keravalla tulee päättäväisesti kehittää uusiutuvan ja omavaraisen energian käyttöä ja kiertotaloutta ja kulkea kohti hiiliviisasta yhteiskuntaa. Energiatehokkaan rakentamisen otamme myös tosissamme.

Kerava – ympäristövastuullinen viherkaupunki

Kaupunkirakenteessa säilytämme viheralueita ja pidämme niistä huolta. Kannustamme asukkaita ympäristövastuuseen sekä ottamaan haltuun kaupunkitilaa ja tekemään omia ympäristötekoja, esimerkkinä kaupunkiviljely tai huomiotta jääneiden paikkojen kunnostaminen. Jätteiden lajitteleminen on tehtävä keravalaisille helpoksi ja houkuttelevaksi. Koulujen pihoja on parannettava viihtyisämmiksi ja toiminnallisemmiksi leikin ja liikunnan paikoiksi.