Keskustan historiaa

Tällainen on Keskusta

Syntyvaiheistaan lähtien Keskusta on lähtenyt liikkeelle alhaalta ylöspäin. Yhteisten asioiden hoitoa varten on perustettu paikallisyhdistyksiä. Ne ovat olleet mahdollisimman lähellä ihmisten arkipäivän elämää ja siksi tunteneet paikalliset tarpeet ja toiveet.

Tätä periaatetta noudatamme edelleen: asioiden hoito lähtee paikallistasolta. Sieltä asiat kanavoituvat portaittain ylöspäin oman kotikunnan, seutukunnan, maakunnan, valtion, EU:n ja koko maailman tasolle. Tärkein tekijä on aina ihminen.

Keskustaan liittyy vahva kansanvaltaisuus. Päätökset tehdään yhdessä ja tasavertaisesti, ei ylhäältä ohjaten. Puoluekokouksessa jokaisella on samanlainen äänivalta, edustipa hän pientä ja syrjäistä paikallisyhdistystä tai valtakunnallista järjestöä.

Toiminta perustuu periaatteiden, tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien pohjalle. Periaateohjelma on suhteellisen pysyvä asiakirja, johon on kiteytetty puolueen keskeiset aatteelliset painotukset. Tuorein periaateohjelma on vuodelta 2018.

Toimintaa ohjaavat myös muut puoluekokouksen tai -valtuuskunnan hyväksymät ohjelmat ja asiakirjat. Nykypäivänä yhteiskunta muuttuu nopeasti. Siksi puolueessa tehdään jatkuvaa politiikan valmistelu- ja ohjelmatyötä.

Puolueella on käytössään jatkuva aloitetoiminta. Näin jäsenistö voi milloin tahansa nostaa puolue-elinten keskusteluun ja päätettäväksi kulloinkin ajankohtaisia asioita.

Avoin, uudistava kansanliike

Keskusta on moniarvoinen kansanliike. Joukkoomme mahtuu monenlaisia ihmisiä kaikista kansanryhmistä. Yhteistä meille on samankaltainen tapa ajatella ja toimia: kantaa vastuuta sekä itsestämme, toisistamme että ympäristöstämme.

Keskustalaista elämäntapaa kuvastaa parhaiten sanapari vastuullinen vapaus. Ihminen on vastuussa omista tekemisistään ja valinnoistaan ennen kaikkea itselleen. Kuitenkin kaikissa toimissaan hän kantaa vastuuta ja ottaa huomioon myös toiset.

Muutos alkaa ihmisestä

Keskustalaisuus lähtee ihmisen, ei järjestelmän tarpeista. Sata vuotta sitten puolueen aatteelliseen pohjaan vahvasti vaikuttanut Santeri Alkio linjasi: "Ihmisyys ja sen kehitystarve on pantava kaiken yhteiskunnallisen ja valtiollisen uudistamisen pohjaksi." Tämä pätee edelleen.

Keskustalle tärkeitä asioita ovat inhimillisyys, suvaitsevaisuus, yhteisvastuu ja tasa-arvo. Kautta historiansa puolue on ollut maltillinen, yhteiskunnallisia vastakkainasetteluja ja ristiriitoja sovitteleva poliittinen voima. Paikka oikeiston ja vasemmiston välissä antaa edelleen luontevan mahdollisuuden toimia yhteiskunnallisena sillanrakentajana.

Keskustalaisuus on kotimainen "tuote". Aatteemme ja ajatusmaailmamme syntyi suomalaisen yhteiskunnan tarpeista. Niihin myös sopeudutaan olojen muuttuessa. Elämme mukana ajassa: vaikka pidämme kiinni arvoista ja periaatteistamme, emme silti vanno aikoja sitten ulkoa opittuihin fraaseihin ja ylhäältä annettuihin oppeihin.

Keskusta on turvallinen ja eteenpäin katsova uudistaja, joka kantaa vastuuta koko Suomesta ja kaikista täällä asuvista. Keskusta on paitsi kansanvaltainen poliittinen puolue myös yhteiskunnallinen uudistus-, kasvatus- ja sivistysliike.

Turvallinen uudistaja

Keskusta on lähes 200 000 jäsenen yhteisö, joka on kuin Suomi pienoiskoossa. Meistä löytyy palkansaajia, yrittäjiä, opiskelijoita, kotiäitejä ja -isiä, omaishoitajia, eläkeläisiä – eri-ikäisiä naisia ja miehiä joka puolelta maata. Keskusta on vaikutuskanava myös heille, joilla ei ole takanaan vahvoja etujärjestöjä.

Avoimuus merkitsee sitä, että joukkoomme on helppo tulla. Emme ole ensimmäiseksi kysymässä jäsenkirjaa. Sen sijaan tarjoamme mahdollisuuden tulla ja tutustua asioihin, ihmisiin ja toimintaan. Ensikosketuksen saat näiltä sivuilta.

Tervetuloa mukaan – työ yhteisvastuun, sivistyksen, tasa-arvon, vastuullisen vapauden ja luonnon puolesta jatkuu!