Aluevaalit 2022

Vantaa ja Kerava tulevat muodostamaan yhteisen hyvinvointialueen, jonka vastuulla on

- sosiaali- ja terveydenhuollon ja
- pelastustoimen

järjestäminen alueellamme.

Alueemme kaikki ehdokkaat

Keravalaiset ehdokkaat

Aalto Katri, agrologi (AMK), kasv.yo

Aikio Tuire, opinto-ohjaaja, erityisopettaja

Jefimkina Olga, insinööri

Laaninen Timo, pastori, hallintotieteiden maisteri

Lääti Jaana, sairaanhoitaja

Niinisalo Vaito, metsätalousyrittäjä, insinööri

Osman Lili, yrittäjä, lähihoitaja

Suihkonen Tuomo, luokanopettaja, pääluottamusmies

Hyvä olo ja palvelut kuuluvat kaikille

Keskusta haluaa viedä sosiaali- ja terveyspalvelut mahdollisimman
lähelle kaikkia Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukkaita.
Palvelut on turvattava riippumatta henkilön asuinpaikasta, iästä,
äidinkielestä tai kyvystä hakeutua palveluiden käyttäjäksi. Kansalaisten pitää saada palvelut nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Niiden tuottamista tulee tehostaa teknisin ratkaisuin, jotka vapauttavat henkilöstön aikaa ihmisen kohtaamiseen.

Hyvinvointialueen "pohjoinen ulottuvuus" eli Keravan ja Pohjois-Vantaan palvelujen turvaaminen on meille keravalaisille tärkeä asia.

Aluevaalien ajankohta

Ennakkoäänestys 12.-15.1.202
2Vaalipäivä 23.1.2022