Lahjoita Keskustalle

Tule mukaan tukemaan tulevaisuuden tasapainoista, oikeudenmukaista ja tasa-arvoista Suomea, jota Keskusta haluaa rakentaa yhteistyössä kaikkien kanssa.

Rahankeräyslupa nro 2020/2013/4724
Voimassa ajalla 27.1.2014-31.12.2015
Tilinumero FI94 1745 3000 0284 33

Tue Keskustaa!

Puoluelaki
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta
Rahankeräyslaki

Keskustan Keravan paikallisyhdistys ry
Rekisterinumero: 125584
Y-tunnus: 2484557-7