Tuomo Suihkonen puhui pedagogisesti toimivien tilojen puolesta

Share |

Maanantai 21.3.2022 klo 23.47


Keravan kaupunginvaltuusto 21.3.2022

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, viranhaltijat ja keravalaiset

Olen iloinen, että Keskuskoulun asia on jo aiemmin kirvoittanut hyviä keskusteluja ja olemme kuulleet monia hyviä puheenvuoroja myös tämän illan aikana. Keskustelun perusteella on selvää, että lasten ja nuorten koulunkäyntiin liittyvät asiat kiinnostavat meitä.

Oppilaiden ja koko koulun henkilöstön näkökulmasta minäkin olen myös heitä kuunnellen asiaa pohtinut ja juuri siksi olen minäkin, kuten muutama minua aiemminkin puhunut vahvasti Keskuskoulun uudisrakentamisen puolella.

Se vaatisi tietojemme mukaan Keskuskoulun suojelumerkinnän poistamisen. Perustelin viime syksynä kaupunginvaltuustossa kattavasti uudisrakennusvaihtoehdon etuja. 

Tänä iltana me vaaleilla valitut Keravan kaupunginvaltuutetut päätämme Keskuskoulun kohtalosta. Olemme kokoontuneet päättämään saamien tietojemme mukaan siitä, korjataanko lähes purkukuntoinen, käyttökelvottomaksikin todettu, historiallisesti arvokas ja suojeltu rakennus vai puretaanko vanha koulu ja rakennetaan sen tilalle kokonaan uusi, nykyaikaisesti varusteltu tulevaisuuden oppimiskeskus muunneltavine tiloineen.

Kantani on edelleen se, että suojelumerkintä pitää yrittää purkaa, jotta nykyisen Keskuskoulun paikalle voitaisiin rakentaa nykyaikaiset ja pedagogisesti toimivat muunneltavat oppimistilat mahdollistava uudisrakennus. Nythän joka tapauksessa 92 % nykyisestä Keskuskoulusta joudutaan suunnitelmien mukaan uusimaan, eikä hintalapussakaan tule suurta eroa olemaan nykyisten arvioiden mukaan, vaikka rakennettaisiin kokonaan uusi rakennus. Voi hyvinkin olla, että mahdollisen remontin kustannukset joka tapauksessa nousisivat arvioitua suuremmiksi.

Lähes käyttökelvottomien rakennusten remontteihin liittyy aina huomattavia riskejä budjetissa pysymisen ja hankkeen onnistumisen suhteen. Ymmärrän, että vanha Keskuskoulu on historiallisesti arvokas ja monen keravalaisen perheen elämään muistoja jättänyt rakennus. Muistoja voidaan säilyttää esimerkiksi muistolaatoilla tai jättämällä osa rakennuksen kuorta jäljelle. 

Nyt olisi kuitenkin aika katsoa tulevaisuutta kohti ja rakentaa hyvin suunniteltu, keskeiselle paikalle oikein sijoitettu, uusi ja kaunis koulurakennus, jopa kulttuurikampus. Siinä voitaisiin hyödyntää suomalaisen puurakentamisen mahdollisuuksia. Se olisi sivistyksen näyttävä keravalainen maamerkki ja tarjoaisi oppilaille turvallisen ja terveellisen opinahjon.  

Arvoisat kuulijat,

Keravalaiset lapset, opettajat ja muu koulun henkilöstö ansaitsevat rakennuksen käyttötarkoitusta tulevaisuudessa parhaiten palvelevan vaihtoehdon. Tätä mieltä minä ja valtuustoryhmäni olimme ennen vaaleja ja samaa mieltä olemme tästä asiasta tänäkin päivänä.

Näemme keskeisenä asiana sen, ettei nyt kannata ottaa riskiä siinä, voimmeko turvata oppilaille ja koulun henkilökunnalle varmuudella sisäilmaltaan turvalliset ja terveelliset tilat tulevaisuuden Keskuskoulussa. Suomesta löytyy liikaa esimerkkejä sellaisista remontoitavista kohteista, valitettavasti koulurakennuksistakin, joiden kohdalla kaikki ei ole mennyt kuin Strömsössä, kun vanhaa ja uutta on pyritty yhdistämään. Jyväskylässä tuollainen kalliilla remontoitu kohde, jouduttiin purkamaan, kaivamaan kuoppa ja rakentamaan kokonaan uusi koulu samalle paikalle. Lopputulos oli hyvä, mutta kokonaisuudessaan aikaa vievä ja kallis! Lähempääkin näitä esimerkkejä epäonnistuneista remonteista valitettavasti löytyy.

Päätettiinpä tässä kokouksessa nyt mitä tahansa, toivon, että Keravan kaupunginvaltuusto tekee päätöksensä sydämellä erityisesti keravalaisia lapsia, siis tulevia Keravan Keskuskoulun oppilaita, heidän opettajiaan ja muuta koulun henkilökuntaa ajatellen. Toivon myös, että tulevan Keskuskoulun rakennusvaiheessa ja koulurakennuksen suunnittelussa, olipa sitten kyse remontista tai uudisrakentamisesta, kuunnellaan teknisten ammattilaisten ja asiantuntijoiden ohessa myös pedagogisia asiantuntijoita, kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisia eli opettajia.

Lopuksi vielä heitän ajatuksen siitä, että mikäli vanha historiallinen rakennus on välttämätöntä säilyttää, eikä sen suojelumerkintää missään nimessä voida poistaa, onko tämä vanha ja mahdollinen uusittu rakennus pakko olla kiinteässä yhteydessä toisiinsa?

Joka tapauksessa aiemmin puheessani kertomillani perusteilla kannatan Nissisen ja Kallioisen muutosesitystä eli uudisrakennusvaihtoehdon edistämistä. Lähdetään siitä, että kun rakennetaan, sitä valvotaan ja tehdään sekin, kuten rakentaminenkin aina hyvin.

Tuomo Suihkonen
Kaupunginvaltuutettu (kesk.)

***

Muut Keskustan kaupunginvaltuutetut ottivat asiaan kantaa näin:
Inna Kallioisen puheenvuoro täällä.
Timo Laanisen puheenvuoron lyhennelmä täällä.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini