Valtuustoaloite: Keskustan valtuustoryhmä pyytää selvitystä EU:n ennallistamisasetuksen vaikutuksista Keravalla

Share |

Maanantai 14.11.2022 klo 23.10


Valtuustoaloite 14.11.2022


EU:n komissio julkaisi 22.6.2022 ehdotuksen ennallistamisasetukseksi eli niin kutsutuksi luonnon tilan parantamista koskevaksi asetukseksi. 

Asetus koskisi Suomessa yhteensä 63 kuntaa, niiden joukossa Keski-Uudenmaan kunnat Kerava, Järvenpää, Tuusula ja Hyvinkää. Keravalla se vaikuttaisi erityisesti kaavoitukseen ja rakentamiseen. 

Asetuksen mukaan EU:n jäsenvaltioiden on varmistettava, että ”vuoteen 2030 mennessä kaupunkien viheralueita ja puiden latvuspeittävyyttä ei menetetä nettomääräisesti vuoteen 2021 verrattuna missään kaupungeissa eikä pienemmissä kaupungeissa tai esikaupungeissa”.

Jäsenvaltioiden olisi edelleen varmistettava, että kaupunkien viheralueiden kansallinen kokonaispinta-ala kasvaa vähintään kolmella prosentilla vuoden 2021 kokonaispinta-alasta vuoteen 2040 mennessä ja vähintään viidellä prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Toisin sanoen Keravalla ei voisi kaavoittaa ja rakentaa mitään, mikä vähentää latvuspeitteisyyttä vuoden 2021 tasosta, jos tätä menetystä ei korvata vuoteen 2030 mennessä. Sen lisäksi olisi kasvatettava latvuspeitteisyyttä vuoden 2021 tasosta kolmella prosentilla vuoteen 2040 mennessä ja vielä viidellä prosentilla vuoteen 2050 mennessä. 

Kerava pinta-alaltaan pieni, tiheään asuttu kunta. Asetuksessa esitetyt viheralueiden lisäämisvaatimukset ovat sen vuoksi erityisen haastavia. 

Kerava on sitoutunut nykyisellä MAL-sopimuskaudella tuottamaan yhteensä 514 uutta asuntoa vuodessa. Nykyisen yleiskaavan lähtökohtana on, että kaupunkimme väestö kasvaisi prosentin vuodessa. 

Keskustan valtuustoryhmä suhtautuu kriittisesti Keravan asukasmäärän itseisarvoiseen lisäämiseen. Haluamme säilyttää Keravan edelleen viihtyisänä viherkaupunkina nykyisille ja tuleville keravalaisille. 

Pidämme kuitenkin tärkeänä, että Keravan kasvustrategiasta päätettäisiin demokraattisen keskustelun perusteella kaupungin päättävissä elimissä eikä EU:n asetuksella. 

Keskustan valtuustoryhmä pyytää kaupunkia selvittämään, miten ennallistamisasetus vaikuttaisi toteutuessaan Keravan kehitykseen, erityisesti kaavoitukseen ja rakentamiseen sekä mahdollisuuksiin toteuttaa MAL-sopimuksen sitoumukset. 

Keravan kaupunginvaltuusto 14.11.2022

Keskustan valtuustoryhmä
ja muut valtuustoaloitteen allekirjoittajat


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini