Ehkäisyä ilmaiseksi?

Keskiviikko 15.11.2017 klo 12:54

Small_Kallioinen_Inna.jpgYhteiskunnan on tuettava nuorta aikuistumisessa. Yksi aikuistumisen askeleista voi olla seksi, mutta aikuistuminen on paljon muutakin. Aikuistumiseen kuuluu vastuun ottaminen omista valinnoista, omasta taloudesta ja terveydestä. Nykykäytäntö eli ensimmäisen ehkäisymenetelmän tarjoaminen kolmeksi kuukaudeksi maksutta nuorelle on oikein hyvä yhteiskunnan tukimuoto. Tuntuu kuitenkin liioitellulta, että yhteiskunta holhoaisi ehkäisyasioissa jokaista 25-vuotiaaksi saakka.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kerava, politiikka, ehkäisy, seksuaaliterveys

Painopiste peruspalveluihin ja ehkäisyyn

Torstai 25.10.2012 klo 7:01 - Hanna Toiviainen

Painotus sosiaali- ja terveyspalveluissa täytyy kohdistaa yhteydensaantiin, tarpeen arviointiin ja ehkäisyyn. Kotipalveluja pitää saada ikääntyville, vammaisille ja lapsiperheille. Suurin osa meistä haluaa asua kotona mahdollisimman pitkään. Ympärivuorokautisten asumispalvelujen, vanhusten ja lasten hoidon, terveyskeskuksen ja koulun tulee olla lähellä kotia ja läheisiä.

Sosiaali- ja terveys- sekä opetustoimen yhteistyötä on tiivistettävä. Lasten ja nuorten ehkäisevien palvelujen toimintaohjelman hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunta. Se voi olla osa valtuuston hyväksymää hyvinvointiohjelmaa. Valmisteluun tulee osallistua eri hallinnonalojen. Lasten ja nuorten pitää saada olla mukana.

Painotus neuvolatoiminnassa ja kouluterveydenhuollossa tulee kohdistaa myös koulu- ja opiskeluympäristön terveyteen ja turvallisuuteen sekä kouluyhteisön hyvinvointiin. Neuvolaiän seuranta maksaa 1500-2000 ja kouluterveydenhuolto 125 € lapsi/v. Ehkäisy tulee jälkikäteiskorjaamista edullisemmaksi. Psykiatrisen hoidon hinta on 9000-15000 €/kk. Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle maksaa kymmenkertaisesti. Vuoden laitossijoituksen hinnalla järjestetään perhetyötä yli seitsemäksi vuodeksi ja kotipalvelua perheisiin lähes 3000 tunniksi. Etsivää nuorisotyötä on tehostettava. Koulupudokkaisiin ei ole varaa. Työmarkkinoilta syrjäytymisen hinta on miljoona euroa 60 ikään mennessä.

Valinnanvapautta tulee tukea. Päivähoidossa valinta on perheiden. Palvelusetelin käyttöä voidaan laajentaa. Yrittäjyyden tukemisen kautta syntyy tuloja. Niillä rahoitetaan palvelut. Järjestämisen ulkoistaminen ei vapauta kuntaa laatuvastuusta. Halvin vaihtoehto ei ole aina paras. Kilpailutuksissa tulee vaatia lakisääteiset omavalvontasuunnitelmat. Palveluille tulee laatia laatukriteerit. Valtakunnalliset valvontaohjelmat tarjoavat työkaluja kehittämiseen.

Lähtökohtana palveluissa on oltava perusoikeuksien, ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. On kohdattava ihminen, ei vain potilas tai asiakas. Hyvät hankkeet tulisi jalkauttaa käytännöksi. Kunnan tehtävä on ehkäisy: harrastukset, kulttuuri, liikunta, koulujen pihat ja puistot, osallistuminen. Kaikki se, joka auttaa jaksamaan. Panostamista toimintaan tai väestöryhmään ei pidä nähdä pois toiselta. Voidaan tehdä sekä että. Hyvinvoinnin päätöksiä tehdään kaikkialla. Sinä päätät.

Hanna Toiviainen
(Kirjoitus julkaistu Keski-Uusimaassa 25.10.2012)

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: peruspalvelut, ennaltaehkäisy, Kerava