Inna Kallioinen: Valtuustopuheenvuoro Kaskelan metsiä koskeneiden aloitteiden käsittelyssä

Share |

Tiistai 30.8.2022 klo 21:19


Puheenvuoro Keravan kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.8.2022 

Me Keravan päättäjät olemme yksissä tuumin määritelleet strategiassa Keravan monimuotoiseksi ja hyvinvoivaksi viherkaupungiksi. Kerava on antanut asukkailleen viherlupauksen. Nyt on sellainen hetki, jolloin me päättäjät voimme olla tuota lupausta lunastamassa.

Keravalla on vain vähän luonnontilaista metsää. Pienet ja lähellä ihmisten koteja sijaitsevat metsät ovat kuitenkin varsin merkittävä pito- ja vetovoimatekijä kaupungissamme, koska ne ovat tärkeitä niin asukkaiden ulkoilu- ja liikuntapaikkoina kuin myös kaupunkiympäristöön kauneutta ja viihtyisyyttä luovina elementteinä.

Luonto ei saa jäädä tulevaisuudessakaan kaupungissamme vallitsevan rakennusvimman jalkoihin, ja siksi olemassa olevat vähäiset metsämme tarvitsevat suojelua.

Nämä vastausehdotukset ovat varsin ympäripyöreät, löperöt ja monitulkintaiset, eikä niiden tahtotilasta edes oikein ota selvää. Joka tapauksessa niissä ei oteta selkeästi kantaa metsien säilyttämisen puolesta. Niiden jo ensimmäisestä kappaleesta ilmenevä lähtöajatus on mielestäni virheellinen. Vastausehdotuksissa lähdetään nimittäin kyseenalaisesti ja suppeakatseisesti siitä ajatuksesta, että Keravan palveluiden turvaaminen verovaroin olisi mahdollista vain, jos kaupunkimme väestömäärä kasvaa prosentin tahdilla. Näinhän asianlaita ei todellisuudessa voi olla. Ei voi olla niin, että rakennamme hyvinvointiamme loputtomasti jatkuvan väestönkasvun varaan.

Palveluiden turvaamisen ja verovarojen kertymisen kannalta on tärkeintä, että keravalaiset käyvät töissä ja että Keravalla on yritystoimintaa ja että talouttamme hoidetaan tarkasti. Toivottavaa on, että keravalaiset veronmaksajat kokevat Keravan jatkossakin hyvänä kotikaupunkina ja haluavat maksaa veronsa tänne. Ainakin itselleni on tärkeää, että lenkkipolut ovat lähellä kotia ja että välillä arjen keskellä pääsee metsään. Taloudellisen säästäväisyyden lisäksi pitääkin muistaa luonnon säästäminen, sillä kerran rakennusmaaksi uhrattu metsä on menetetty sukupolvien ajaksi ja kerran hätiköidyn virheen paikkaaminen on myöhemmin vaikeaa.

Näyttää siltä, että näihin kahteen valtuustoaloitteeseen vastaukset on tehty copy-paistaamalla, vaikka valtuustoaloitteet eivät suinkaan ole sisällöltään identtiset. Skogsterin alueen osalta suunnitelmat ovat tässä kohdin kiistatta jo ehtineet edetä pidemmälle, mutta Jänisvuoren osalta ne ovat vielä niin alkutekijöissään, että vielä tässä kohdin alueen suojeleminen olisi helpommin toteutettavissa. Jälkimmäinen, seuraavassa pykälässä käsiteltävä valtuustoaloite on tarkemmin rajattu, koska se koskee ainoastaan Jänisvuoren metsää.

Tuoreessa muistissamme on case-Keskuskoulu, jossa konkreettisesti näimme, että juuri suojelua osoittavilla kaavamerkinnöillä voidaan konkreettisesti vaikuttaa tulevaisuuden päätöksiin ja päätöksentekijöihin. Pelkät puheet siitä, että viheralueet ovat tosi kivoja, eivät muodosta riittäviä turvatakuita Kaskelan luonnonvaraisten metsien säilyttämiseen pitkälle tulevaisuuteen. Siksi Keravan kaupungin pitäisi käynnistää toimenpiteet metsien säilyttämiseksi.

Nykytiedon valossa metsiin ei sisälly vanhoihin rakennuksiin verrattavissa olevia riskejä terveydelle vaarallisista ja kalliiksi käyvistä homevaurioista, vaan päinvastoin - metsät toimivat asukkaiden yhteisinä arvokkaina ulkoilumaastoina ja hiilinieluina tulevaisuudessa vielä silloinkin, jos jollain tulevaisuuden ajanhetkellä suojelupäätös jotakuta sattuisi harmittamaan tai rajoittamaan. Tehdään siis pieni kaunis ja konkreettinen teko tulevaisuuden keravalaisten hyvinvoinnin ja luonnon hyväksi ja osoitetaan selkeästi vahva tahtotila ainakin Jänisvuoren metsän säilyttämiseen. Palautetaan siis nämä löperöt vastausehdotukset tai vähintäänkin Jänisvuorta koskeva aloitevastaus uudelleen valmisteltavaksi.

Toivottavasti meiltä eri puolueista löytyy laaja rintama suojelemaan pienen kotikaupunkimme jäljellä olevaa luontoa.

Inna Kallioinen
kaupunginvaltuutettu
Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini