Turvallisuutemme uhkiin varaudutaan monin tavoin

11.11.2023

- Pitäkää huolta omasta varautumisestanne ja noudattakaa 72 tunnin varautumissuositusta. Kun pystytte häiriötilanteissa hetken huolehtimaan itsestänne, se antaa pelastustoimelle aikaa hoitaa kiireisimmät asiat. 

Näin neuvoi Keski-Uudenmaan pelastusjohtaja Jyrki Landstedt kuulijakuntaa Keravalla 9.11.2023 järjestetyssä turvallisuuden ja varautumisen teemaillassa.

Alueemme pelastustoimi palvelee Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueita, kahdeksaa kuntaa ja niiden 485.000 asukasta. Tehtävien kirjo on moninainen alkaen onnettomuuksien ehkäisystä pelastustoimeen ja erilaisiin varautumisen toimenpiteisiin.

Pelastusjohtaja Landstedt käsitteli riskien arviointia ja pureutui erityisesti siihen, millaisiin asioihin on täytynyt entistä terävämmin kohdentaa huomio, kun naapurivaltiomme käy Euroopassa hyökkäyssotaa.

Pelastuslaitos seuraa tilannetta tarkasti ja ottaa oppeja Ukrainassa tehtävistä ratkaisuista. Havaintoja saadaan mm. pelastuslaitoksen omasuojauksen varusteista, evakuoinnin suunnittelusta ja väestösuojista. Huomiot suuntautuvat jopa niin yksityiskohtaisiin asioihin kuin pelastusajoneuvojen suunnan ennakoimiseen sirpalevaaran välttämiseksi.

Laajamittaisiin varautumisen aiheisiin kuuluvat myös ilmastonmuutoksen tuomat ilmiöt. Talvimyrskyt voivat aiheuttaa sähkökatkoja ja kiinteistöjen lämmönjakelun häiriöitä. Kuumat ja kuivat kesät lisäävät metsäpalojen vaaraa.

- Me Suomesta lähetämme apua maailmalle metsäpaloihin ja tulvatilanteisiin. Se on hädässä olevien auttamista, mutta samalla opimme parantamaan omien taitojamme. Muilta oppiminen kansainvälisen avun yhteydessä on pelastuslaitokselle tärkeää, Landstedt sanoi.

Päivittäisiin onnettomuuksiin ja yksittäisiin häiriötilanteisiin varautumisen valmiudet ovat pelastusjohtaja Landstedtin mukaan alueellamme hyvät. – Olemme kiitollisia sopimuspalokunnille, joiden avulla saamme onnettomuustilanteissa korotetuksi tasoamme. Haastavaksi tilanne menee, jos on päällekkäin useampia pitkäkestoisia tehtäviä.

Varautumiseen kuuluu myös materiaalinen valmius. Landstedt kuvasi laajaa yhteistyötä viranomaisten ja elinkeinoelämän kesken esimerkiksi elintarvikkeiden, siemenien, lääkkeiden ja polttoaineen varastoimiseksi.

– Eri puolilta Eurooppaa käydään katsomassa mallia huoltovarmuuskeskuksestamme. Tulevaisuudessa Suomen asema korostuu entisestään, kun EU:n komissio perustaa Suomeen rescEU-valmiusvaraston kemiallisten, biologisten, säteily- ja ydinuhkien varalta, pelastusjohtaja muistutti.

Naisten maanpuolustustahto on nousussa

Naisten vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan osallistuva FT Hanna Toiviainen kertoi oman kokemuksensa kautta, mikä voi olla naisten rooli yhteiskunnan kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa.

Naisten osallistuminen maanpuolustukseen oli sotien aikaan erittäin laajaa, ja lottatoimintaan osallistui jopa 230.000 naista. Sodan jälkeen lottajärjestö jouduttiin purkamaan ja toiminnan merkitys jäi vaietuksi, jopa piilotelluksi. – Nyt tilanne on aivan toisenlainen. Isänmaallisuus on arvossa ja oman puolustuksellisen osaamisen kehittäminen kiinnostaa naisia, Toiviainen luonnehti.

Toiviaisen oma syttyminen maanpuolustusnaisten toimintaan tapahtui Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Moni suomalainen alkoi ostaa kakkoskoteja Ruotsista, mutta itse ajattelin, että jokaisella täytyy olla omia taitoja, miten varautua kriiseihin ja kasvattaa tietotaitoaan.

Sama ajatus on ollut monen muun suomalaisnaisen mielessä, sillä Maanpuolustusnaisten Liitto ry on kokenut suoranaisen jäsenvyöryn. Liitto tarjoaa monialaista varautumis- ja turvallisuustaitojen koulutusta ja harjoitusleirejä. Halukkaita osallistujiksi on monin verroin enemmän kuin mukaan mahtuu.

Toiviainen kannusti naisia ikään ja ammattitaustaan katsomatta mukaan maanpuolustukselliseen toimintaan. Taitojaan voi harjaannuttaa mitä moninaisimpiin tehtäviin, kuten muonitukseen, kuljetustehtäviin, viestintään, kouluttamiseen, etsintätehtäviin maastossa, henkisen tuen antamiseen. Jopa ampumisen taitoja on mahdollista harjoitella.

- Olen kysynyt itseltäni, haluanko olla poikkeustilanteessa auttaja vai autettava. Maanpuolustusnaisilla on tietoa, taitoa ja motivaatiota auttamiseen. Vapaehtoiseen toimintaan mukaan lähteminen on mielekäs tapa varautua omien velvollisuuksien täyttämiseen kriisitilanteissa, Toiviainen kiteytti. 

Lääkehuolto on osa huoltovarmuutta

Kriisiaikoihin varautumisen hyvä keino on jokapäiväinen omasta terveydestä huolehtiminen, totesi farmasian professori Marja Airaksinen. –  Mutta kun terveys pettää ja sairastumme, yksi tärkeä huoltovarmuuden takaaja on lääkehuolto ja avun saaminen läheltä. Konkreettinen kysymys tämän päivän päättäjille on, miten saadaan rahat riittämään tähän.  

Farmaseutteja ja proviisoreja Helsingin yliopistossa kouluttava Airaksinen näkee apteekit tärkeäksi huoltovarmuuden ketjun lenkiksi ja osaksi terveydenhuollon lähipalveluja.

- Kun Covid-pandemia tuli, kukaan ei ollut osannut varautua siihen. Terveydenhuollossa kaikki palvelut menivät tukkoon. Ainoa paikka, mistä ihmiset pääsivät hakemaan apua, oli apteekit. Apteekeissa on oltava aina laillistettu terveydenhuollon henkilö, joka pystyy antamaan neuvoja. Apteekkien lakisääteisiin perustehtäviin kuuluu kaikkien tarvittavien lääkkeiden saatavilla pito ja käytön opastus, yhteistyö lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kanssa lääkehoitojen toteutukseen liittyvissä asioissa sekä hintaneuvonta ja kelakorvaukset. Tätä laajaa ja asiantuntemukseen perustuvaa tehtävää ei voi korvata lääkemyynnin siirtäminen vähittäiskauppaan, Airaksinen tähdensi.

–  Apteekit on syytä hahmottaa osaksi lähipalveluverkostoa, jota ei pidä karsia. Apteekkeja voi pikemminkin kehittää terveyspisteinä, joista saa terveydenhuollon palveluja, Airaksinen esitti.

Tämän hetken turvallisuus- ja huoltovarmuusuhkana Airaksinen näki lääkkeiden saatavuushäiriöt jopa tavallisimmissa lääkkeissä. Syyksi hän näki tutkimuksen ja tuotannon liiallisen ulkoistamisen Kiinaan ja Intiaan. Nyt tuotantoketju ei toimi pienimmille markkina-alueille riittävän hyvin.

Tutkijanroolistaankin käsin professori Marja Airaksinen näki tärkeäksi Keskustan Uudenmaan aluevaltuustoryhmien yhteisen julkilausuman lähipalvelujen puolesta. Myös apteekit ovat lähipalveluina turvallisuutta luovaa huoltovarmuutta, hän muistutti.
 

Suomen turvallisuus tuulisessa maailmassa

Illan päätteeksi kansanedustaja Antti Kaikkonen kertasi tapahtumien kulkua, miten puolustusministerin tehtäviä hoitaessaan näki vaihe vaiheelta Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan yhä väistämättömämmäksi. Samalla aukeni yhtä lailla vääjäämätön tienrakennus Naton jäsenyyteen.

Kaikkonen kertasi tekijöitä, joilla Suomi pitää huolta puolustusvalmiudestaan. Hornetien korvaaminen uusilla hävittäjillä on tärkeä materiaalinen osa valmiutta, samoin kuin puolustuksemme rakentaminen jo 90-luvulta lähtien Nato-yhteensopivaksi. Yhtä lailla Kaikkonen korosti kansalaisten vahvaa puolustustahtoa.

Monessa muussa EU:n jäsenmaassa on lakkautettu asevelvollisuusarmeija. – Hyvä että me emme tehneet niin. Meidän maanpuolustuskykymme pärjää hyvin, vaikka otettaisiin vertailuun isompiakin maita. Natonkin näkökulmasta olimme tervetulleita ja tuomme sinne lisäarvoa

–  Vahvan puolustuksen ja Nato-jäsenyyden lisäksi tarvitsemme muutakin puolustusyhteistyötä ja ennen kaikkea viisasta ulkopolitiikkaa, Kaikkonen muistutti. 
 

Kaikkosen kyselytunti

Yleisö ei tyytynyt varautumisen ja vahvuuksien kuvaamiseen vaan pyysi Kaikkoselta vastausta illan otsikkoon Mikä meitä uhkaa? Kysymyksiä uhkakuvista riitti lähestulkoon kuin pääministerin kyselytunnilla.

Onko uhkamme Venäjä?
AK: Valitettavasti Venäjä on osoittanut arvaamattomuuttaan useita naapurimaitaan kohtaan.

Entäpä ydinaseuhka?
AK: On synkkää, että sitä korttia vilautetaan, mutta varmasti Venäjälläkin on erittäin korkea kynnys ydinaseen käytölle.

Riittävätkö Naton voimat, jos tulee useita erilaisia kriisipesäkkeitä?
AK: Jos maailmassa on samaan aikaan monta kriisipesäkettä, saman palokunnan on hankala niitä sammuttaa. Mutta ei Suomi rakenna turvallisuuttaan vain Naton ja USAn varaan, vaan meillä on yhteistyötä esim. Pohjoismaiden ja Britannian kanssa. Olemme aika hyvin varautuneita.

Mitä Putinin jälkeen?  
AK: Jos Putin väistyisikin, ei ole takeita, että parempaa tulisi. Meillä on realistisesti edessämme vaikea naapuri.

Onko Venäjällä sisäistä kuhinaa?
AK: Näkyvien toisinajattelijoiden kohtalo on huono ja keskustelun käyminen on vaikeaa. Media luo kansalaisille aivan omanlaisensa todellisuuden. Vaalit ovat tulossa, mutta Putinin asema on selvä.

Isänmaallisuus uusien sukupolvien oppiaineena Venäjän kouluissa. Mitä ajatuksia se herättää?
AK: Niinpä, asiat eivät tapahdu yhtäkkiä. Uusien sukupolvien kasvattaminen on pitkäjänteisestä työtä.

Onko lännessä otettu riittävällä vakavuudella se, että Venäjä on valmistautunut ja varautunut sotaan jo pitkät ajat?
AK: Venäjä tosiaan on valmistutunut jo kauan ja on pystynyt nostamaan kapasiteettiaan. Euroopan on ollut vaikea vastata, varustautumisen ja tuotannon ylösajo on hidasta. Ukraina tarvitsee apua kaiken aikaa, ja tekee tiukkaa lännen naapureillekin auttaa. Jos Venäjä näkee, että länsi ei jaksa auttaa, niin ei se lähde hieromaan rauhaa vähään aikaan. 

Millaisia uhkia kohdistuu sopimusperustaiseen yhteiskuntajärjestelmään, jota haastetaan kaiken aikaa?
AK: Suomi ja Pohjoismaat olemme aika pieni vähemmistö, suurin osa maailman ihmisistä asuu muunlaisissa maissa kuin demokratioissa. Vaikka ajattelemme että meidän mallimme on paras, ei se ole itsestäänselvyys. On havaittavissa, että autoritaariset maat ovat alkaneet entistä enemmän keskustella keskenään.


MUISTIINMERKITSIJÄNÄ: Raija Kallioinen

Laaninen_ja_Kaikkonen_turvallisuusilta.jpg

Illan juontaja Timo Laaninen ja kansanedustaja Antti Kaikkonen.

Esiintyjat_turvallisuusilta.jpg

Turvallisuusillan esiintyjiä ja taustavoimia, vasemmalta Timo Laaninen, Taina Ketvel, Marja Airaksinen, Pirjo Luokkala, Hanna Toiviainen, Jyrki Landstedt.

11.11.2023Sami Ronkolaa ehdotetaan europarlamenttivaalien ehdokkaaksi
11.11.2023Turvallisuutemme uhkiin varaudutaan monin tavoin
07.11.2023Antti Kaikkonen Keravalla: Tarvitsemme kallion lujaa vakautta, puolustamme sote-lähipalveluja
06.11.2023Tuire Aikio jatkaa Keravan Keskustan johdossa
05.11.2023Keskusta pohtii Suomen uhkia
29.09.2023Kasvu johtaa kuntien velkaantumiseen
14.09.2023Keskustalaiset vaativat lastensuojelun työntekijöiden riittävyyden turvaamista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella
13.09.2023Mitä ominaisuuksia arvostat Tasavallan Presidentissä?
11.09.2023Keskusta aluevaltuustossa: Ruoka on osa sujuvaa arkea
08.09.2023Keravan Keskusta esittää Tuomo Suihkoselle jatkoa piirijohtajana

Siirry arkistoon »